เนื่องจาก Server เกิดขัดข้อง ทางทีมงานกำลังพยายามแก้ไขและกู้ข้อมูลเดิมกลับมา
ติดตามความหน้าได้จาก https://www.facebook.com/groups/1576172582695369/   jamie@thaidiyaudio.net